دوشنبه، 25 سپتمبر 2023
  • د روشنګرۍ خبرتیا!

    د اختر تر رخصتیو وروسته روشنګرۍ ته یو ځل بیا په خیر راشئ، د روشنګرۍ په راتلونکې ناسته کې به لیکوال، شاعر او نقاد ډاکټر احسان الله درمل د معرفت پر وسایلو خبرې کوي. د بحث په پای کې به پوښتنې مطرح کیږي ا…

  • موضوع: د بیالوژي علم او جنسي غریزه

    موضوع: د بیالوژي علم او جنسي غریزه. وړاندې کوونکی: شاعر او د بشري حقوقو فعال استاد امان الله هوسا تاریخ: ۱۳۹۵/ ۵/۱۴ پنجشنبه، درې بجې. پته: ناور تعلیمي مرکز، د کابل پوهنتون اخري تمځای، د کاروان پوهنتون…